ztrade900x365

Investing Ideas: Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος

2543Του Russ Koesterich (SA)

 

Οι επενδυτές έχουν συχνά μια προκατάληψη, όταν η συζήτηση φτάνει στα χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος που έχουν, πράγμα που σημαίνει ότι, γενικά, εξαρτώνται πολύ από τα ζητήματα της αμερικανικής αγοράς. Σήμερα, ωστόσο, υπάρχει μια σειρά λόγων για τους οποίους οι επενδυτές πρέπει να εξετάσουν τη διατήρηση μίας στρατηγικής κατανομής των θέσεών τους με σημείο αναφοράς τις αναδυόμενες αγορές.

 

Σε πρόσφατες δημοσιεύσεις, έχω υπογραμμίσει ορισμένα από αυτά τα επιχειρήματα, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης σταθερότητας και της βελτίωση των βασικών θεμελιωδών μεγεθών εκείνων των χωρών των οποίων η οικονομία χαρακτηρίζεται ως αναδυόμενη. Παρακάτω παραθέτουμε αυτούς τους συγκεκριμένους λόγους βάσει των οποίων θα πρέπει να αναζητάμε προϊόντα σταθερού εισοδήματος στις αναδυόμενες αγορές.

 

Καλύτερη δημοσιονομική θέση: Οι αναδυόμενες αγορές έχουν εξέλθει από την οικονομική κρίση και βρίσκονται σε πολύ καλύτερη θέση από τις ανεπτυγμένες αγορές κρατικών ομολόγων. Το μέσο χρέος των αναδυόμενων αγορών είναι λιγότερο από το 40% του ΑΕΠ τους, ενώ το αντίστοιχο των ανεπτυγμένων έχει εκτοξευθεί κατά μέσο όρο πάνω από το 100% του ΑΕΠ που παράγουν. Η μεγαλύτερη δημοσιονομική σταθερότητα ισχύει εν μέρει διότι οι αναδυόμενες αγορές ομολόγων θα πρέπει τώρα να είναι λιγότερο ασταθείς σε σχέση με τις «ανεπτυγμένες ανταγωνίστριές τους» από ό,τι ήταν στο παρελθόν.

 

Χαμηλός κίνδυνος πληθωρισμού:Αν και οι επενδυτές στις αναδυόμενες αγορές εύλογα ανησυχούν για τον πληθωρισμό το 2011, ο πληθωρισμός φαίνεται να μειώνεται στις περισσότερες από τις μεγάλες αναδυόμενες αγορές, με εξαίρεση την Ινδία. Ο κινεζικός πληθωρισμός αυτή τη στιγμή τρέχει με 3,6% - ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ του περασμένου Ιουλίου. Στη Ρωσία, μειώθηκε στο 3,7% από το 10%, προσεγγιστικά, που ήταν τον περασμένο Μάιο. Ακόμη και στη Βραζιλία, μία χώρα στην οποία η ιστορία τη θέλει να χαρακτηρίζεται από, επίμονα, υψηλό πληθωρισμό, ο ΔΤΚ τον Μάρτιο έπεσε στο 5,2%, από το 7,3% που ήταν το Σεπτέμβριο. Οι εκτιμήσεις του Δ.Ν.Τ. δείχνουν ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί, με τον πληθωρισμό στις αναδυόμενες αγορές να αναμένεται να μειωθεί για όλη τη διάρκεια του 2012.

 

Υψηλό premium: Παρά τη βελτίωση των βασικών θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών των αναδυομένων αγορών, τα ομόλογα των εν λόγω χωρών, προσφέρουν, βάσει ιστορικότητας, ένα σημαντικά υψηλό premium. Επί του παρόντος, τα 10ετούς διάρκειας συγκεκριμένα ομόλογα αποδίδουν περίπου 350 μονάδες βάσης επιτυγχάνοντας σχεδόν σημεία - ρεκόρ.

 

Διαφοροποίηση στον κίνδυνο: Τα ομολόγα των αναδυομένων αγορών προσθέτουν επίσης διαφοροποίηση και αντιστάθμιση στη συναλλαγματική ισοτιμία του αμερικανικού δολαρίου, αν και είναι πιο ασταθή από τα αμερικανικά. Και για όσους επιθυμούν να αποφύγουν την έκθεση στον συναλλαγματικό κίνδυνο που σχετίζεται με τα διεθνή ομόλογα, υπάρχουν ομόλογα των αναδυομένων αγορών τα οποία αποτιμώνται σε δολάρια και funds που προσφέρουν πρόσθετες αποδόσεις, χωρίς συναλλαγματικό κίνδυνο.

 

Εν ολίγοις, οι περισσότεροι επενδυτές υποτιμούν τις παραπάνω τοποθετήσεις και δεν τις εντάσσουν στα χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος που θέλουν να χτίσουν αν και για αυτή την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, υπάρχουν τρόποι εισόδου μέσω του iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond Fund (NYSEARCA: EMB) και του iShares Emerging Markets Local Currency Bond Fund (NYSEARCA: LEMB).

 

Σημαντική σημείωση:

 

Η διαφοροποίηση δεν μπορεί να προστατεύσει από τον κίνδυνο αγοράς. Τα ομόλογα και funds ομολόγων μειώνονται σε αξία, όσο αυξάνονται τα επιτόκια. Οι διεθνείς επενδύσεις μπορεί να ενέχουν τον κίνδυνο απώλειας του κεφαλαίου από δυσμενή διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, από τις διαφορές στις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές ή από την οικονομική ή πολιτική αστάθεια σε άλλα κράτη. Οι αναδυόμενες αγορές ενέχουν αυξημένους κινδύνους που σχετίζονται με τους ίδιους παράγοντες, καθώς και αυξημένη αστάθεια και χαμηλότερο όγκο συναλλαγών. Οι επενδύσεις που εστιάζουν σε συγκεκριμένα προϊόντα παρουσιάζουν συνήθως μεγαλύτερη αστάθεια και υπόκεινται σε μεγαλύτερη γεωγραφικό ή άλλης κατηγορίας κίνδυνο έκθεσης των περιουσιακών στοιχείων. Το fund μπορεί να υπόκειται στον πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος αναφέρεται στη δυνατότητα ότι οι εκδότες του χρέους δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν το αρχικό κεφάλαιο καθώς και τους τόκους.

 

Ο συγγραφέας του άρθρου έχει θέση long στο EMB

 

 

 

 

 

Επιμέλεια – Μετάφραση : e-FSW

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Page 33 of 33

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ S/R

 

ethniki

Go to top