themeliodeis

Μετοχές που “αντέχουν” στη μεταβλητότητα της αγοράς

 

Μετοχές που “αντέχουν” στη μεταβλητότητα της αγοράς

 

του Νικόλαου Ηρ. Γεωργιάδη (*)

 

Η ελληνική αγορά μετοχών εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντική μεταβλητότητα στην παρούσα φάση. Ταυτόχρονα δεν “πείθει” ότι μπορεί να διαγράψει την αρχή ενός μακροχρόνιου ανοδικού κύκλου σε επίπεδο αποτιμήσεων παρά το γεγονός ότι μετά από την πάροδο των τελευταίων ετών η αγορά δείχνει υπερπωλημένη σε ένα μεγάλο αριθμό μετοχών. Σε πρώτο βαθμό, η αγορά μετοχών επηρεάζεται από τις αρνητικές προσδοκίες για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας τους επόμενους μήνες, γεγονός το οποίο με τη σειρά του διαμορφώνει ανάλογα αρνητικές και τις εκτιμήσεις περί εταιρικών κερδών τα επόμενα τρίμηνα. Σε δεύτερο βαθμό, η αγορά επηρεάζεται από τις χαμηλές προσδοκίες για τις θεμελιώδεις δυνατότητες των εγχώριων τραπεζών να δημιουργήσουν κέρδη στο κοντινό μέλλον. Ο παράγοντας αυτός είναι εξίσου σημαντικός, καθώς ο κλάδος των τραπεζικών μετοχών αποτελούσε επί δεκαετίες βαρόμετρο στην πορεία της εν γένει αγοράς.

 

Σε αυτόν τον κύκλο της αγοράς, μια προσέγγιση στη διαμόρφωση ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου είναι και η επιλογή “αμυντικών”, μικρότερου “βεληνεκούς”, μετοχών που μπορούν να συντηρήσουν την προοπτική του χαρτοφυλακίου και να διατηρήσουν σε αποτελεσματικότερο βαθμό την αξία του σε νέες πιθανές φάσεις αβεβαιότητας της αγοράς, οι οποίες κατά τα τελευταία έτη ήταν αρκετές.

 

Οι μετοχές αυτού του τύπου ανήκουν συνήθως σε εταιρίες με σχετικά υγιή διάρθρωση κεφαλαίου, με σημαντικές ταμειακές ροές και με σταθερά μερίδια αγοράς στον επιχειρηματικό κλάδο όπου δραστηριοποιούνται. Σχετικά υγιής διάρθρωση κεφαλαίου αναφέρεται σε ικανοποιητική σχέση ιδίων κεφαλαίων προς τραπεζικό δανεισμό, με προτίμηση τα ίδια κεφάλαια να υπερβαίνουν το σύνολο των υποχρεώσεων της εξεταζόμενης εταιρίας. Ο παράγοντας των σημαντικών ταμειακών ροών αναφέρεται τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και σε σύγκριση με το μέγεθος (πωλήσεις ή κύκλο εργασιών) της αντίστοιχης εταιρίας, καθώς ο παράγοντας ρευστότητας αποδεικνύεται σταθερά κρίσιμος στο τρέχον εύθραυστο οικονομικό περιβάλλον. Προς αυτήν την κατεύθυνση μπορούν να συμβάλλουν η φύση της δραστηριότητας της κάθε εταιρίας, ο κλάδος που δραστηριοποιείται και το μερίδιο αγοράς στον κλάδο της. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να δημιουργεί σημαντικές ταμειακές ροές και να τις συντηρεί σε βάθος χρόνου. Οι οικονομικές επιδόσεις μιας εταιρίας παρουσιάζονται ακόμη πιο ανθεκτικές αν ο κλάδος της χαρακτηρίζεται από σχετικά ανελαστική ζήτηση.

 

Οι μετοχές αυτές διαθέτουν συνήθως συντελεστή κινδύνου (beta) χαμηλότερο της μονάδας και συνεπώς κατά μέσο όρο σε περιόδους σημαντικής πτώσης ή μεταβλητότητας του Γενικού Δείκτη ή της αγοράς στο σύνολό της, επιδεικνύουν ανθεκτικότερη συμπεριφορά. Επίσης επηρεάζονται σε μικρότερο βαθμό από τους μη ευνοϊκούς κύκλους της οικονομίας ή από τη συνέχιση μιας ύφεσης σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μετοχές. Τέλος, είναι πιθανό σε επίπεδο 2ετούς ή 3ετούς αρνητικής συνολικής χρηματιστηριακής αγοράς, οι εν λόγω μετοχές να υπεραποδίδουν του Γενικού Δείκτη.

 

Ως τέτοιες μετοχές στην ελληνική αγορά μετοχών αναφέρονται ενδεικτικά οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ και ΟΛΘ. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μετοχές αυτές δεν έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες από τη χρονική στιγμή που άρχισε να ξεδιπλώνεται η επερχόμενη δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα, δηλαδή από τις αρχές του 2009. Αμέσως πιο κάτω παρατίθενται η πορεία τους σε σύγκριση με το Γενικό Δείκτη, ο δείκτης beta και τα αντίστοιχα διαγράμματά των μετοχών αυτών και του Γενικού Δείκτη.

 

 

Μετοχές ΕΥΔΑΠ και ΟΛΘ σε σύγκριση με ΓΔ

Περίοδος Ιαν. 2009 - Απρ. 2013

 

 

ΕΥΔΑΠ, Περίοδος Ιαν. 2009 - Απρ. 2013 (σε ευρώ)

 

Beta: 0,72

 

 

 

ΟΛΘ, Περίοδος Ιαν. 2009 - Απρ. 2013 (σε ευρώ)

 

Beta 0,61


 

 

Γενικός Δείκτης ΧΑ

 

Περίοδος Ιαν. 2009 - Απρ. 2013

 

 

 

 

 

 

 

(*) Πιστοποιημένος Αναλυτής, VRS

 

 

 

 

 

Page 10 of 15

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ S/R

 

ethniki

Go to top