themeliodeis

Πλαίσιο: Μια "ελκυστική" εταιρία

plaisio mind the gapΤου Νικόλαου Ηρ. Γεωργιάδη (*)

 

Κλάδος Δραστηριότητας: Λιανική Πώληση Καταναλωτικών Προϊόντων /

Είδη Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Γραφείου

[Bloomberg Ticker: PLAIS:GA, Reuters Ticker: PLAr.AT]

 

 

 

Τιμή Μετοχής (14/05/2013) € 5,60
Αρ.Μετοχών (.000)    22.080
Χρ. Αξία (σε εκατ.€)    123,65
Μέσος Ημ. Όγκος Συν. 7.067
Συντελεστής Beta    0.22

 

Στατιστικά Στοιχεία

Μέγιστο 52 εβδομάδων 5,66 €
Χαμηλό 52 εβδομάδων 1,72 €
Απόδοση 1-Μήνα 16,67%

Απόδοση 6-Μήνες 92,44%
Απόδοση 12-Μήνες 167,94%

 

 

 

 

 

 

 

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Πλαίσιο Έλαβε Χώρα την 14η Μαΐου 2013

 Ο κ. Γιώργος Γεράρδος, Πρόεδρος, και ο κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, παρουσίασαν το επιχειρηματικό μοντέλο και τις προοπτικές της Εταιρίας στους μετόχους.

 

Η Εταιρία κατόρθωσε να υπερβεί με επιτυχία κατά τα τελευταία έτη τόσο τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της Ελληνικής αγοράς όσο και τον έντονο εγχώριο ανταγωνισμό λόγω του ευέλικτου επιχειρηματικού της μοντέλου το οποίο διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (α) επίπεδη οργανωτική δομή η οποία διευκολύνει τη συνεχή προσαρμογή της Εταιρίας στις μεταβολές των καταναλωτικών τάσεων και συνθηκών, (β) πολυκαναλικό μοντέλο πωλήσεων μέσω φυσικής παρουσίας (μεγάλων καταστημάτων) και μέσω online παρουσίας (διαδίκτυο, καταλόγους, κλπ.), (γ) διαρκώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό μοντέλο, (δ) συνδυασμό παραγωγικής και λιανικής δραστηριότητας.

 

Ο Πρόεδρος της Εταιρίας, κ. Γ. Γεράρδος ανέφερε ότι η οικογένεια Γεράρδου που αποτελεί τους ιδρυτές και βασικούς μετόχους με ποσοστό περίπου 83% του μετοχικού κεφαλαίου, θα εξέταζαν πιθανή διάθεση μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές εφόσον προέκυπτε αντίστοιχο ενδιαφέρον. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να τονώσει την ελεύθερη διασπορά και την εμπορευσιμότητα της μετοχής. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,12 € ανά μετοχή για το έτος 2012.

 

 

Επενδυτικά Σημεία και Προοπτικές

 

Αναφορικά με τα επενδυτικά σημεία και τις προοπτικές του Ομίλου επισημαίνονται τα εξής:

 

     Η μετοχή της Εταιρίας Πλαίσιο διαπραγματεύεται με “trailingP/E 10,75x βάσει της χρηματιστηριακής της αξίας, 123,65 εκατ. €, και των αθροιστικών κερδών των τελευταίων 4 τριμήνων, 11,5 εκατ. € (καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα, σε εκατ. €: 1Q 2013 + 12M 2012 – 1Q 2012 = 2,995 + 10,322 – 1,821 = 11,5). Η αποτίμηση της Πλαίσιο συνεπώς, δείχνει ελκυστική με αξιοσημείωτο περιθώριο ανόδου στο μέλλον. Η Εταιρία έχει επιδείξει θετικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις κατά τα τελευταία αρκετά έτη παρά την ύπαρξη υψηλού ανταγωνισμού και συνθηκών έντονης ύφεσης στην Ελληνική αγορά. Με τις συνθήκες της εγχώριας ύφεσης να επιβραδύνονται, η Εταιρία φαίνεται να είναι σε θέση να εδραιώσει περαιτέρω τα μερίδια αγοράς της καθώς και την κερδοφορία της στα επόμενα τρίμηνα. Η Πλαίσιο ως μια ήδη εδραιωμένη εταιρία στην εγχώρια αγορά λιανικής, “δικαιούται” να διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή κερδών που εμπεριέχει premium. Βάσει εμπειρικών δεδομένων από τις διεθνείς αγορές μετοχών κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι μετοχές εδραιωμένων στους κλάδους τους εταιριών διαπραγματεύονται με δείκτες P/Eτης τάξεως των 15-20x.

 

 

Πορεία Τιμής Μετοχής (52 εβδ., σε €)


 

 http://www.capital.gr/services/stockGraph.ashx?t=1y&gp=capitalweb&height=250&width=330&symbol=%D0%CB%C1%C9%D3

 

(*) Πιστοποιημένος Αναλυτής, VRS 

Επιμέλεια: e-FSW

 

Page 7 of 15

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ S/R

 

ethniki

Go to top