Διαχείριση Κινδύνων

Η διαχείριση κινδύνων (Risk Management) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δομικής οργάνωσης μιας σύγχρονης εταιρείας που καλείται σήμερα να λειτουργεί σε ένα ρευστό και ιδιόμορφο διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον.

Η διαχείριση κινδύνων έρχεται να προσδιορίσει  τους παράγοντες , που συστηματικά επηρεάζουν τα επενδυτικά στοιχεία καθώς και τη μακροχρόνια απόδοση αυτών.

Η αβεβαιότητα που προκύπτει από τη μη ύπαρξη πρόβλεψης για τη συστηματοποίηση και διαχείριση των διαφόρων κινδύνων (πιστωτικός, συναλλαγματικός, επιτοκιακός, ρευστότητας, πληθωριστικός , έλλειψη πρώτων υλών κ.ά.) οδηγεί την επιχείριση σε σταδιακή απομόνωση και πιθανό αφανισμό.

Η μεθοδολογία και η εφαρμογή του ανάλογου μοντέλου Risk Management προσαρμόζεται κατάλληλα στο  εταιρικό γίγνεσθαι και εξειδικεύεται ώστε να προσφέρει το  βέλτιστο «δίχτυ» προστασίας έναντι του συστηματοποιημένου ρίσκου που εμπεριέχεται σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα.

Συνοπτικά, οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει μια εταιρεία διαχείρισης προς τις συνεργαζόμενες εταιρείες είναι:
    1. Η εκτίμηση και η συστηματοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από την/τις δραστηριότητες των υποψήφιων εταιρειών/πελατών
    2. Η τελική διαμόρφωση στρατηγικών και μεθόδων ώστε να περιοριστούν ή ακόμα και να εξαλειφθούν οι εκάστοτε «κίνδυνοι».
   3. Συνεχής εποπτεία και παρακολούθηση των επιμέρους παραμέτρων που πιθανά δημιουργούν εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
    4. Δυναμική παρέμβαση σε «απρόσμενες» εξωγενείς συνθήκες.

Είναι υψίστης σημασίας η ευελιξία και η αμεσότητα αντιμετώπισης συστηματοποιημένων ή μη κινδύνων από μια εταιρεία που χρησιμοποιεί το εργαλείο του Risk Managemet . 

Για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος, η εταιρεία μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη ροή πληροφόρησης από και  προς τις «συνεργαζόμενες εταιρείες / πελάτες» .

Το σύνθημά μας είναι ΜΑΖΙ, να κάνουμε τη διαφορά  στο Σύγχρονο Κόσμο του «Επιχειρείν».

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ S/R

 

ethniki

Go to top