ztrade900x365

Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη 3,6 δισ. το Α’ τρίμηνο

Κέρδη ύψους 3,6 δις. ευρώ ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του 2013 η Τράπεζα Πειραιώς. 

Αιτία η λογιστική εγγραφή της υπεραξίας κεφαλαίου που προέκυψε από την ενσωμάτωση των κυπριακών τραπεζών. 

Ο πρόεδρος της Μιχάλης Σάλλας ανέφερε ότι η τράπεζα πέτυχε να είναι σήμερα η μεγαλύτερη στην ελληνική αγορά με μερίδιο 30% και ταυτόχρονα κατατάσσεται στην 30η θέση μεταξύ των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Μιχάλης Σάλλας:

«Τα προγράμματα κεφαλαιακής ενίσχυσης των 4 συστημικών τραπεζών της χώρας, τα οποία έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων εβδομάδων, συνιστούν ορόσημο για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο, αλλά και την οικονομία γενικότερα. 

Η Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας συμβάλει στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, πέτυχε να είναι σήμερα η μεγαλύτερη Τράπεζα στην ελληνική αγορά με μερίδιο 30% και ίδια κεφάλαια €1,3 δισ. στις 31.03.13, που διαμορφώνονται στα €9,7 δισ. (pro-forma) με την ολοκλήρωση της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της. Το ύψος αυτό των ιδίων κεφαλαίων κατατάσσει πλέον την Τράπεζα Πειραιώς στην 30η θέση μεταξύ των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η Τράπεζα διασφάλισε τον ιδιωτικό χαρακτήρα της, δημιουργώντας ένα κεφαλαιακά ισχυρό τραπεζικό οργανισμό, ικανό να ανταπεξέλθει στις αντιξοότητες του οικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και να στηρίξει ενεργά όλες τις υγιείς επιχειρηματικές και ιδιωτικές προσπάθειες, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας».

Ο Σταύρος Λεκκάκος, Διευθύνων Σύμβουλος & CEO είπε:

«Η Τράπεζα Πειραιώς, μετά την απόκτηση της υγιούς ΑΤΕbank και της Γενικής Τράπεζας το 2012, προχώρησε στην εξαγορά των εγχώριων τραπεζικών δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών στα τέλη Μαρτίου 2013. Επιπροσθέτως, εντός του Απριλίου 2013, υπέγραψε συμφωνία με τον όμιλο Millennium BCP για την απόκτηση του 100% της Millennium Bank Ελλάδος και τη συμμετοχή της BCP στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς με ποσό €400 εκατ. Μετά και τη συναλλαγή αυτή, το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου ανέρχεται σε €99 δισ., με 1.750 καταστήματα και 25 χιλιάδες υπαλλήλους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων και προβλέψεων του 1ου 3μήνου 2013 του Ομίλου Πειραιώς ανήλθαν σε €170 εκατ. Η απομείωση δανείων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού ήταν €506 εκατ. , διαμορφώνοντας τα πριν από φόρους αποτελέσματα σε ζημία €336 εκατ. Το αναλογούν καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε €203 εκατ., επηρεαζόμενο από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή από την 01.01.2013. 

Στη διάρκεια του 1ου 3μήνου 2013, οι καταθέσεις του Ομίλου Πειραιώς εμφάνισαν περαιτέρω άνοδο, γεγονός που συνέβαλε στη σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα στα €21 δισ. έναντι €32 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2012, ενώ ο δείκτης ρευστότητας δανείων προς καταθέσεις εμφάνισε πρόσθετη βελτίωση στο 114% από 121%. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος επανέκτησε ουσιαστική πρόσβαση στη repo διατραπεζική αγορά, με υπόλοιπο €5,9 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2013.

Ο pro-forma δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου μετά την ΑΜΚ διαμορφώνεται στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 14,8%, που θωρακίζει τον ισολογισμό και επιτρέπει την αποτελεσματική χρηματοδότηση της οικονομίας».

Μεγέθη και Παρουσία 31 Μαρτίου 2013 

• Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €85,9 δισ στο τέλος Μαρτίου 2013, ενώ συμπεριλαμβάνοντας και τα κεφάλαια του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους €8,4 δισ, το pro-forma ενεργητικό διαμορφώνεται σε €94,4 δισ. 

• Τα δάνεια προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €71,9 δισ., με τα επιχειρηματικά δάνεια να αντιπροσωπεύουν το 66%, τα στεγαστικά το 23% και τα καταναλωτικά το 10%. 

• Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €53,3 δισ., με σημαντική βελτίωση της σύνθεσης αυτών, καθώς οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως αποτελούν το 38% του συνόλου από 30% το Μάρτιο 2012. 

• Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σημαντικά στο 114% το Μάρτιο 2013 από 158% το Μάρτιο 2012. 

• Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 31% το Μάρτιο 2013 (επιβαρυμένος κατά 5 π.μ. από την ενσωμάτωση για πρώτη φορά των κυπριακών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα), ο δε δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις στο 50%. Ο δείκτης συσσωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο των δανείων ανήλθε στο 16%. 

• Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς στο τέλος Μαρτίου 2013 ανήλθαν σε €9,7 δισ., συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων ύψους €8,4 δισ. του προγράμματος κεφαλαιακής ενίσχυσης. Ο συνολικός δείκτης επάρκειας κεφαλαίων του Ομίλου στο τέλος Μαρτίου 2013 διαμορφώθηκε στο 15,2% (pro-forma). 

• Το δίκτυο καταστημάτων στο τέλος Μαρτίου 2013 αριθμούσε 1.630 μονάδες, με 1.186 καταστήματα στην Ελλάδα και 444 σε 9 χώρες στο εξωτερικό. Το ανθρώπινο δυναμικό στις 31.03.13 αριθμούσε 23.574 άτομα, 17.408 στην Ελλάδα και 6.167 στο εξωτερικό. 

• Συμπεριλαμβανομένης της Millennium Bank, τα δάνεια μετά από προβλέψεις του Ομίλου Πειραιώς διαμορφώνονται σε €64,9 δισ, οι καταθέσεις σε €56,3 δισ, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις σε 115% και ο δείκτης σχηματισμένων προβλέψεων προς χορηγήσεις στο 15%. Το δίκτυο καταστημάτων αντίστοιχα ανέρχεται σε 1.750 μονάδες, το ανθρώπινο δυναμικό σε 24.756 άτομα, ενώ το εγχώριο μερίδιο αγοράς δανείων και καταθέσεων σε 29,6% και 28,9% αντίστοιχα.

Πηγή: www.skai.gr

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ S/R

 

ethniki

Go to top