ztrade900x365

Οι προβλέψεις του Δ.Ν.Τ. για το 2013

 

 

(Στο παρόν άρθρο φιλοξενούμε την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έτσι όπως δημοσιεύθηκε στις 23/01/2013) – Πηγή : imf

 

Σταδιακή βελτίωση της παγκόσμιας ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του 2013

 

Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια του 2013, καθώς οι παράγοντες που ευθύνονται για την παγκόσμια χαμηλή οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να υποχωρήσουν. Ωστόσο, η ανάκαμψη υπολογίζεται ότι θα είναι πιο σταδιακή από ό,τι προμηνύονταν στις αντίστοιχες προβλέψεις του Οκτωβρίου του 2012. Οι πολιτικές δράσεις έχουν μειώσει τους κινδύνους εκδήλωσης σοβαρής κρίσης στην ευρωζώνη και στις Η.Π.Α. Ωστόσο, στη ζώνη του ευρώ, η επιστροφή στην ανάκαμψη μετά από μία παρατεταμένη ύφεση καθυστερεί. Ενώ η Ιαπωνία έχει διολισθήσει σε ύφεση, εκείνο που αναμένεται στο άμεσο μέλλον, είναι να δοθεί τόνωση η οποία θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, οι πολιτικές έχουν υποστηρίξει μία μέτρια πρόοδο στον τομέα της ανάπτυξης σε ορισμένες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς. Από την άλλη πλευρά, άλλες οικονομίες χωρών συνεχίζουν να δίνουν τη δική τους μάχη χαρακτηριζόμενες από ασθενή ζήτηση στο εξωτερικό και από κορεσμό στο εσωτερικό τους. Εάν οι κίνδυνοι που εγκυμονεί η κρίση δεν υλοποιηθούν και οι οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να βελτιώνονται, η παγκόσμια ανάπτυξη θα μπορούσε να είναι ισχυρότερη από ό,τι έχει προβλεφθεί. Ωστόσο, οι πραγματικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να είναι σημαντικοί, συμπεριλαμβανομένων των επαναλαμβανόμενων αποτυχιών στη ζώνη του ευρώ και των κινδύνων από την υπερβολικά βραχυπρόθεσμη δημοσιονομική εξυγίανση στις Η.Π.Α. Η πολιτική δράση πρέπει να αντιμετωπίσει επειγόντως τους κινδύνους αυτούς.

 

Οι οικονομικές συνθήκες βελτιώθηκαν ελαφρώς κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012 (βλ. Σχήμα 1), με την αύξηση της παγκόσμιας ανάπτυξης να ανέρχεται περίπου στο 3%. Οι κύριες πηγές της εν λόγω επιτάχυνσης αποτελούν οι οικονομίες των αναδυόμενων αγορών, όπου η δραστηριότητα προόδευσε σε μεγάλο βαθμό, όπως αναμενόταν, αλλά και οι ίδιες οι Η.Π.Α., όπου η ανάπτυξη ήταν εκπληκτικά ανοδική. Οι οικονομικές συνθήκες σταθεροποιήθηκαν. Τα spreads των ομολόγων στην περιφέρεια της ζώνης ευρώ μειώθηκαν, ενώ οι τιμές πολλών assets υψηλού κινδύνου, κυρίως οι μετοχές, αυξήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ροές των κεφαλαίων προς τις αναδυόμενες αγορές παρέμειναν ισχυρές.

 

Σχήμα 1

 

Οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες βελτιώθηκαν περαιτέρω το τέταρτο τρίμηνο του 2012. Ωστόσο, ένα ευρύ σύνολο δεικτών της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής και του εμπορίου δείχνουν ότι η ανάπτυξη σε όλη την υφήλιο δεν ενισχύθηκε περαιτέρω. Πράγματι, το τρίτο τρίμηνο η άνοδος της παγκόσμιας ανάπτυξης οφειλόταν εν μέρει σε προσωρινούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης συσσώρευσης αποθεμάτων (κυρίως στις Η.Π.Α). Επίσης καλύφθηκαν παλιές και νέες περιοχές αδυναμιών. Η οικονομική δραστηριότητα στην περιφέρεια της ζώνης ευρώ ήταν ακόμη πιο ήπια από ό, τι αναμενόταν, με κάποια σημάδια ισχυρότερης διάχυσης αυτής της αδυναμίας στον πυρήνα της ευρωζώνης. Στην Ιαπωνία, η παραγωγή συρρικνώθηκε περαιτέρω κατά το τρίτο τρίμηνο του περασμένου έτους.

 

Σύμφωνα με τα νέα επικαιροποιημένα στοιχεία των προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας, η ανάπτυξη στις Η.Π.Α. αναμένεται κατά μέσο όρο για το 2013 να ανέλθει στο 2%. Οι προβλέψεις αυτές είναι σε γενικές γραμμές αμετάβλητες από τις αντίστοιχες του Οκτωβρίου του 2012, καθώς οι υποκείμενες οικονομικές συνθήκες παραμένουν σε καλό δρόμο. Συγκεκριμένα, το χρηματοοικονομικό περιβάλλον της αγοράς που αποσκοπεί στην υποστήριξη και η ανάκαμψη στην αγορά κατοικίας έχουν συμβάλει στη βελτίωση των ισολογισμών των νοικοκυριών και θα πρέπει να στηρίξουν μία πιο σταθερή αύξηση της κατανάλωσης για το 2013. Οι προβλέψεις, ωστόσο, στηρίζονται στις παραδοχές του Οκτωβρίου του 2012 οι οποίες ανέφεραν ότι ο περιορισμός των δαπανών θα αντικατασταθεί από αναδρομικά μέτρα και ο ρυθμός της δημοσιονομικής μετατόπισης (σε επίπεδο γενικής κυβερνητικής πολιτικής) το 2013 θα παραμείνει στο ποσοστό του 1 ¼ επί του Α.Ε.Π. της χώρας.

 

Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τη ζώνη του ευρώ έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω, παρά την πρόοδο στην προσαρμογή των εθνικών οικονομιών και την εκδήλωση μίας ενισχυμένης πανευρωπαϊκής πολιτικής ως απάντηση στην κρίση της ζώνης του ευρώ οι οποίες μείωσαν την πιθανότητα εμφάνισης του tail risk (δηλαδή την ξαφνική και ταυτόχρονη σχεδόν απόσυρση των τραπεζικών καταθέσεων από τους αποταμιευτές) και τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών των οικονομιών της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται πλέον να συρρικνωθεί κατά 0,2% το 2013, αντί της αύξησης κατά 0,2%. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τις καθυστερήσεις στη μετάδοση των χαμηλότερων spreads των ευρωπαϊκών ομολόγων και στη βελτιωμένη τραπεζική ρευστότητα με τους δανειακούς όρους του ιδιωτικού τομέα και την ακόμα υψηλή αβεβαιότητα για την τελική επίλυση της κρίσης παρά την πρόσφατη πρόοδο. Κατά τη διάρκεια του 2013, όμως, αυτά τα φρένα θα αρχίσουν να «χαλαρώνουν», με την προϋπόθεση ότι οι σχεδιαζόμενες πολιτικές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται.

 

Παρά τη νέα ύφεση, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης για την Ιαπωνία δεν έχουν υποβαθμιστεί. Η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα, αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,2% το 2013. Η ύφεση αναμένεται να είναι βραχύβια, επειδή οι επιδράσεις των προσωρινών παραγόντων, όπως η επιδότηση των αυτοκινήτων και οι διαταραχές στο εμπόριο με την Κίνα, θα υποχωρήσουν. Επίσης μία σημαντική δέσμη δημοσιονομικών κινήτρων και η περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής θα προσδώσουν τουλάχιστον μία βραχυπρόθεσμη ώθηση, με την υποστήριξη της αύξησης της εξωτερικής ζήτησης και την εξασθένηση του γιεν.

 

Η ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες βρίσκεται σε έναν καλό δρόμο ώστε να ανέλθει στο 5,5% μέσα στο 2013. Παρ 'όλα αυτά, η ανάπτυξη δεν προβλέπεται να ανακάμψει στα υψηλά ποσοστά που καταγράφηκαν τη διετία 2010-11. Σε πολλές εθνικές οικονομίες οι υποστηρικτικές πολιτικές έθεσαν τις βάσεις για ένα μεγάλο μέρος της πρόσφατης επιτάχυνσης της οικονομικής τους δραστηριότητας. Αλλά η αδυναμία στις προηγμένες οικονομίες θα επιβαρύνει την εξωτερική ζήτηση, καθώς επίσης και τις εμπορικές συναλλαγές των εξαγωγέων βασικών προϊόντων, δεδομένης της υπόθεσης της μείωσης των τιμών των βασικών προϊόντων για το 2013 που υπάρχει στη συγκεκριμένη έκθεση. Επιπλέον, ο χώρος για περαιτέρω χαλάρωση της πολιτικής έχει μειωθεί, ενώ η πολιτική αβεβαιότητα έχει εμποδίσει την ανάπτυξη σε ορισμένες οικονομίες (για παράδειγμα στη Βραζιλία και στην Ινδία). Η οικονομική δραστηριότητα στην υποσαχάρια Αφρική αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, με την ανάκαμψη από τις πλημμύρες που σχετίζονται με τις διαταραχές στην παραγωγή της Νιγηρίας να συμβάλλουν στην επιτάχυνση της συνολικής ανάπτυξης της περιοχής για το 2013.

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι προβλέψεις στη συγκεκριμένη έκθεση υποδηλώνουν ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα ενισχυθεί σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2013, με το μέσο όρο να ανέρχεται στο 3,5%, σημειώνοντας μία μέτρια άνοδο από το 3,2% του 2012, αλλά και 0,1 της εκατοστιαίας μονάδας χαμηλότερα από τις προβλέψεις της προγενέστερης έκθεσης του Δ.Ν.Τ. που έγιναν τον περασμένο Οκτώβριο. Όσον αφορά το 2014, αναμένεται μία περαιτέρω ενίσχυση στο 4,1%, με την προϋπόθεση ότι η οικονομία της ευρωζώνης θα ανακτηθεί σταθερά.

 

Η πολιτική δράση είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η εύθραυστη παγκόσμια ανάκαμψη

 

Οι απαιτήσεις στην ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών έτσι όπως περιγράφονται στην προηγούμενη έκθεση του Οκτωβρίου του 2012 παραμένουν επίκαιρες. Οι περισσότερες προηγμένες οικονομίες αντιμετωπίζουν δύο προκλήσεις. Κατ 'αρχάς, χρειάζονται σταθερή και βιώσιμη δημοσιονομική εξυγίανση. Δεύτερον, η μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα πρέπει να συνεχίσει να μειώνει τους κινδύνους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αντιμετωπίζοντας αυτές τις προκλήσεις, η ανάκαμψη θα στηριχθεί και θα μειωθούν οι απειλές των αρνητικών εξελίξεων.

 

Η ζώνη του ευρώ εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη απειλή για την προοπτική της παγκόσμιας οικονομίας. Ειδικότερα, οι κίνδυνοι από την, συνολικά, παρατεταμένη στασιμότητα στην περιοχή θα αυξηθεί εάν η δυναμική των μεταρρυθμίσεων δεν διατηρηθεί. Οι προσπάθειες προσαρμογής των χωρών της περιφέρειας θα πρέπει να διατηρηθούν και να υποστηρίζονται από το κέντρο, αναπτύσσοντας πλήρως μεταξύ των άλλων μέσων, τα ευρωπαϊκά τείχη προστασίας, αξιοποιώντας την ευελιξία που προσφέρει η δημοσιονομική συμφωνία (Fiscal Compact) και ακολουθώντας περαιτέρω βήματα προς την πλήρη ένωση των τραπεζών και τη μεγαλύτερη δημοσιονομική ολοκλήρωση.

 

Στις Η.Π.Α., η προτεραιότητα είναι να αποφευχθεί η υπερβολική δημοσιονομική εξυγίανση σε σύντομο χρονικό διάστημα, να αυξηθεί άμεσα το ανώτατο όριο του χρέους, και να συμφωνηθεί ένα αξιόπιστο μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής εξυγίανσης, με έμφαση στην πολιτική και στην φορολογική μεταρρύθμιση.

 

Στην Ιαπωνία, η προτεραιότητα είναι να υποστηριχθεί η αναδιαρθρωμένη έμφαση στην αύξηση της ανάπτυξης και του πληθωρισμού με μία πιο φιλόδοξη πολιτική για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, να θεσπιστεί ένα αξιόπιστο μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής εξυγίανσης που να στηρίζεται στις αυξήσεις των φόρων κατανάλωσης τη διετία 2014-15, και στο να αυξηθεί η δυνητική ανάπτυξη μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Εάν εκλείψει μία ισχυρή μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική, το όλο εγχείρημα θα επιφέρει σημαντικούς κινδύνους. Συγκεκριμένα σε αυτή την αρνητική έκβαση, το ερέθισμα που προκαλεί την ανάκαμψη θα μπορούσε να αποδειχθεί βραχύβιο, καθώς επίσης και οι προοπτικές του χρέους πολύ χειρότερες.

 

Στην Κίνα, η εξασφάλιση μίας συνεχούς και ταχείας ανάπτυξης, απαιτεί συνεχή πρόοδο με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προσανατολισμένες στην οικονομία της αγοράς και επανεξισορρόπηση της οικονομίας προς την ιδιωτική κατανάλωση. Σε άλλες αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες, οι απαιτήσεις διαφέρουν. Η γενική πρόκληση είναι η εκ νέου οικοδόμηση πεδίου δράσης για την άσκηση μακροοικονομικής πολιτικής. Ο κατάλληλος ρυθμός της εν λόγω ανοικοδόμησης θα πρέπει να εξισορροπήσει τις εξωτερικές απειλές έναντι των κινδύνων από την αύξηση των εγχώριων ανισορροπιών. Σε ορισμένες οικονομίες με μεγάλα εξωτερικά πλεονάσματα και χαμηλό δημόσιο χρέος, αυτό συνεπάγεται ένα μικρότερο, πιο βιώσιμο ρυθμό της πιστωτικής ανάπτυξης και φορολογικά μέτρα για τη στήριξη της εγχώριας ζήτησης. Τα πολιτικά μέτρα για το μακροπρόθεσμο διάστημα μπορούν να βοηθήσουν και να εξασφαλίζονται από τα αναδυόμενα οικονομικά πλεονάσματα. Στις περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, πολλές χώρες θα πρέπει να διατηρήσουν τη μακροοικονομική σταθερότητα κάτω από δύσκολες εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες.

 

Επιμέλεια – Μετάφραση : e-FSW

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ S/R

 

ethniki

Go to top